Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

Współpraca badawcza Polska (NCBR) – Korea Południowa (KETEP) – 1/2023

Uwaga:

Pierwszy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie energii jądrowej.

W przypadku udziału dwóch partnerów z Polski w jednym projekcie wykonawcy powinni przygotować dodatkową, wewnętrzną umowę konsorcjum.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP)
Rodzaj przedmiotowy projektu:

projekty badawczo-rozwojowe, badanie przemysłowe, prace rozwojowe.

Zakres tematyczny:

energia jądrowa (nuclear power).

Adresat:

zespół badawczy realizujący projekt.

Wnioskodawca:

uczelnia, konsorcjum maks. 3 partnerów. 

Dofinansowanie:

poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projekcie wyłonionym w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 930 tys. euro.

Kurs do przeliczeń: 1 euro =  4,4695 zł (wg EBC z 07.06.2023).

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy. 24 do 36 m-cy, Rozpoczęcie realizacji projektu musi zostać zaplanowane pomiędzy 01.12.2023 a 31.12.2023.
Sposób złożenia wniosku:

Wnioski o dofinansowanie należy przesyłać:

lub

  • poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /NCBiR/SkrytkaESP. 
Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie – w przygotowaniu.

Materiały pomocne w przygotowaniu wniosku:

Wzory dokumentów dotyczące wniosku krajowego, umowy oraz realizacji projektu zamieszczone na stronie NCBR.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 28.08.2023
  • do NCBR: 07.09.2023