Osoby do kontaktu:

dr Halina Bukowiecka

22 234 + wew. 57 71

SharePoint - witryna COP PW

Witryna SharePoint została przygotowana przez COP PW specjalnie dla pracowników PW. Zawiera ona informacje i dokumenty niedostępne w publicznych źródłach, np. na stronie internetowej ww.cop.pw.edu.pl, a ułatwiające przygotowanie i składanie wniosków w konkursach na projekty badawcze oraz realizację projektów na uczelni.

Znajdą w niej Państwo, m.in. pisma z instytucji ogłaszających konkursy rozstrzygające wątpliwe kwestie związane na przykład z wynagrodzeniami czy VAT-em, najważniejsze ustalenia dotyczące programów PO WER, PO IR, NCN lub korespondencję z MJWPU dotyczącą działania 1.2 RPO, wzory umów konsorcjum przygotowane przez COP oraz uczelniane wewnętrzne ustalenia, wypracowane, jednolite stanowiska w przypadku poszczególnych konkursów.

W witrynie dostępny jest również zbiorczy harmonogram konkursów na rok 2019. Dzięki temu mogą do niego sięgnąć także osoby korzystające z komputerów spoza sieci PW. 

Informacje i dokumenty przeznaczone są do użytku wewnętrznego. 

Dostęp do witryny mają wszyscy pracownicy PW, którzy korzystają z domeny @pw.edu.pl. Przy logowaniu należy wpisać: login - adres mailowy @pw.edu.pl i hasło -  takie jak do komputera służbowego lub poczty służbowej.

O wszystkich aktualizacjach witryny informujemy Państwa na bieżąco w naszym cotygodniowym newsletterze. Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera prosimy o informację na adres: cop@pw.edu.pl.