Kolejny projekt PW doceniony w konkursie MINATURA 7

Narodowe Centrum Nauki (NCN) opublikowało wyniki czwartej rundy konkursu MINIATURA 7

Dr inż. Karol Brzeziński z Wydziału Inżynierii Lądowej otrzyma dofinansowanie na projekt "Modelowanie realistycznych właściwości mechanicznych ośrodka ziarnistego podczas kruszenia".

Konkurs MINIATURA wspiera realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. Celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 

Obecna edycja konkursu zakończyła się 31 lipca. W czwartej rundzie dofinansowane zostanie 71 wniosków - 23 z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce,  21 z grupy nauk ścisłych i technicznych oraz 27 z grupy nauk o życiu.

Konkurs jest realizowany rokrocznie.