Kwalifikowalność „trzynastek” na uczelniach - poprawka do ustawy o szkolnictwie wyższym

W lipcu br. do ustawy Prawo oświatowe została wprowadzona poprawka w zakresie kwalifikowalności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. „trzynastek”, na uczelniach.

Dzięki tej zmianie uczelnie będą mogły kwalifikować wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zapłacone w grudniu 2023 r., w ramach projektów perspektywy finansowej 2014-2020, w tym projektów POIR.

W art. 16 wprowadzono bowiem przepis: W roku 2023 dodatkowe wynagrodzenie roczne, o którym mowa w art. 143 ustawy zmienianej w art. 12, przysługujące za rok 2023, może zostać wypłacone w miesiącu grudniu tego roku.

Z pełną treścią ustawy można zapoznać się tutaj.