Osoby do kontaktu:

dr Aneta Milczarczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 89

Nabór wniosków do nowych akcji COST 2021

W czerwcu ruszy nabór wniosków do 40 nowych akcji COST.

Osoby zainteresowane dołączeniem do nowych akcji COST, a niebędące secondary proposers, mogą nadsyłać wnioski od 25 czerwca 2021 r.

Osoby będące secondary proposers mogą przesyłać wnioski od 7 czerwca 2021r.

Uwaga: Brak daty do kiedy można przesyłać wnioski – jedynym ograniczeniem jest ilość miejsc w akcjach, poza osobami będącymi secondary proposers (które mają pierwszeństwo przy rejestracji), liczy się kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronie KPK.