Ogłoszono wyniki konkursów OPUS 21 i PRELUDIUM 20

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji najpopularniejszych konkursów na projekty badawcze. W sumie w obu konkursach w tej edycji złożono 4531 wniosków. Spośród nich wsparcie finansowe w łącznej wysokości 636 mln zł przyznano 912 projektom.

Granty w ramach konkursu OPUS 21, skierowanego do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy czy wiek, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie nie tylko na same badania, ale także na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej otrzymali: 

 • dr hab. inż. Anna Bogdan z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - Wpływ organizacji przepływu powietrza w polu operacyjnym na ryzyko wystąpienia niezamierzonej hipotermii okołooperacyjnej pacjentów,
 • dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska z Wydziału Chemicznego - Nowy mikrosystem bioanalityczny do modelowania hodowli nowotworów ginekologicznych,
 • dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa - Latające laboratorium do badania elektrycznego zespołu napędowego na różnych wysokościach,
 • dr inż. Łukasz Klotz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa -  Wpływ gradientu ciśnienia i przepływu dużej skali na przejście do turbulencji,
 • prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński z Wydziału Chemicznego - Multinuklearne kompleksy metali jako molekularne jednostki budulcowe funkcjonalnych układów supramolekularnych: racjonalne projektowanie oparte na oddziaływaniach niekowalencyjnych (FunSup),
 • dr Paula Quinon z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych - Struktura pojęciowa liczb naturalnych. Modelowanie kognitywnych systemów przetwarzania informacji ilościowej, numerycznej i liczbowej w przestrzeniach pojęciowych,
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek z Wydziału Chemicznego - Nowe generacje materiałów anodowych do baterii litowo-jonowych z wykorzystaniem perowskitów halogenkowych,
 • dr hab. inż. Hanna Zbroszczyk z Wydziału Fizyki - Studium oddziaływań silnych oraz eksploracja diagramu fazowego QCD przy użyciu femtoskopii korelacyjnej w eksperymencie STAR w RHIC'u.

Granty w ramach konkursu PRELUDIUM 20, adresowanego do naukowców bez stopnia doktora, rozpoczynających swoją karierę naukową będą realizowali: 

 • mgr inż. Zuzanna Bojarska z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Nowe hybrydowe nanostruktury na bazie disiarczku molibdenu i nanomateriałów węglowych do zastosowań smarnych,
 • mgr Anna Cichocka z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Izomorfizmy algebr ścieżek Leavitta zachowujące ich podstruktury,
 • mgr inż. Maria Cywińska z Wydziału Mechatroniki - [inPHASE] Algorytmy wnioskujące do ilościowego obrazowania fazowego opartego o analizę obrazów prążkowych,
 • mgr inż. Kasper Marchlewicz z Wydziału Chemicznego - Badanie procesu ekstrakcji do fazy stałej w zminiaturyzowanym urządzeniu diagnostycznym,
 • mgr inż. Bartosz Nowak z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Materiały zmiennofazowe stabilizowane aerożelami krzemoorganicznymi do układów destylacji solarne,
 • mgr Karolina Okrasa z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych - Uogólnienia problemu kolorowania w grafach z zabronionymi strukturami,
 • mgr inż. Joanna Starobrat z Wydziału Fizyki -CHAMPACa. Fazowo-amplitudowa maska apodyzacyjna dla holografii komputerowej,
 • mgr inż. Aleksandra Tobolska z Wydziału Chemicznego - Projektowanie selektywnych metalokompleksów peptydowych opartych na sekwencji amyloidu β z motywem koordynacyjnym His-2 jako receptorów w biosensorach elektrochemicznych,
 • mgr inż. Ewa Walejewska z Wydziału Inżynierii Materiałowej - Wykorzystanie metod inżynierii biomateriałów do opracowania modelu tkankowego zdrowej i zmienionej nowotworowo kości w celu badania inwazji komórek kostniakomięsaka,
 • mgr inż. Kamil Wierzchowski  z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Polimerowe platformy/rusztowania do zintensyfikowanego otrzymywania biomasy organów roślinnych oraz metabolitów w bioreaktorze typu single-use,
 • mgr inż. Marta Wiśniewska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - Opracowanie metodyki identyfikacji i charakterystyki źródeł uciążliwości zapachowej w aglomeracji miejskiej z wykorzystaniem urządzeń do pomiaru in-situ.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie NCN.