Osoby do kontaktu:

dr Anita Uchańska-Bieniusiewicz

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 14 27

PO IR 1.1.1 Szybka ścieżka – Koronawirusy – zmiana dokumentacji

Od 4 czerwca 2020 r. obowiązuje zaktualizowany Regulamin konkursu. Wprowadzone zmiany dotyczą zasad używania podpisu elektronicznego, szczegółów składania protestów wynikających ze specustawy funduszowej oraz doprecyzowania zasad analizy ryzyka.

Równocześnie przypominamy o zmianie wykazu czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie obowiązuje wersja z dnia 18 grudnia 2019 r.).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR.