Powstał LOP InTeCh

21 września 2023 r. zostało podpisane kolejne porozumienie dotyczące utworzenia Lokalnego Ośrodka Projektowego (LOP) celem wsparcia administracyjnego projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. LOP InTeCh obejmuje 2 Wydziały: Wydział Chemicznym oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Jednocześnie zostało również podpisane porozumienie między Wydziałem Chemicznym reprezentowanym przez Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka i Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej reprezentowanym przez Pana Dziekana prof. dr hab. inż. Marka Henczkę, które określa zasady współpracy wydziałów w związku z utworzeniem LOP InTeCh.

Utworzenie LOP podejmowane jest w ramach realizacji Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030 (cel N3. Efektywne mechanizmy wsparcia prac badawczych, 1. Tworzenie skutecznego systemu wsparcia dla naukowców, b. Poprawa jakości obsługi projektów poprzez budowę zdecentralizowanej sieci wspierającej oraz wzrost efektywności ich obsługi administracyjnej) oraz działania „D30. Dostosowanie struktury organizacyjnej do wsparcia celów Uczelni Badawczej”, będącego częścią projektu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza w Politechnice Warszawskiej”.

LOP jest miejscem lokalnego wsparcia dla liderów projektów w jednostkach, a wraz z działaniami Centrum Obsługi Projektów na poziomie centralnym tworzy spójny system wsparcia projektów w PW – SOP.

Porozumienia na utworzenie 3 kolejnych LOP-ów będą podpisywane wkrótce.

Lista istniejących LOP-ów znajduje się tutaj.