Osoby do kontaktu:

mgr Elżbieta Śmietanka

Dział Funduszy Strukturalnych

22 234 + wew. 59 26

Wznowienie działania systemu MEWA 2.0

System MEWA 2.0 działa i przywrócona jest jego pełna funkcjonalność po pracach serwisowych. Wnioskodawcy mogą już wypełniać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne są w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.