Osoby do kontaktu:

mgr Agnieszka Nowak

 22 234 + wew. 50 97

 agnieszka.nowak@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

SBEPartnership Joint Call (2 konkurs) - 2024 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:
 • badania podstawowe
 • badania przemysłowe, prace rozwojowe
Zakres tematyczny:
 • priority area 1: Digital Twins of the Ocean (DTO) at regional sub-basin scale
 • priority area 2: Blue economy sectors, development of marine multi-use infrastructures
 • priority area 3: Planning and managing sea-uses at the regional level
 • priority area 4: Blue Bioresources
Adresat:

wnioskodawca po stronie polskiej:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę/przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji)
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów pochodzących z różnych krajów uczestniczących w konkursie, w tym z min. 2 podmiotów pochodzących z różnych państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont Europa”.

Dofinansowanie:
 • maks. dofinansowanie pojedynczego projektu dla polskich wnioskodawców: 300 tys. euro
 • alokacja dla polskich podmiotów: 1 mln euro
 • do 100 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych
 • badania podstawowe nie mogą przekraczać 10 proc. wartości wnioskowanego budżetu
 • kurs EBC z dnia ogłoszenia konkursu: 1 euro = 4,3373 zł.
Okres trwania projektu: 36 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny Sustainable Blue EPSS.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista - wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i Sustainable Blue Economy Partnership.

Konkurs składa się z 3 etapów:

1. Wniosek wstępny (Pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej,

2. Wniosek pełny (Full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego,

3. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego.

Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 02.04.2024
 • do Sustainable Blue Economy Partnership (międzynarodowy wniosek wstępny): 10.04.2024
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 28.10.2024
 • do Sustainable Blue Economy Partnership (międzynarodowy wniosek pełny): 06.11.2024