Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA CoBioTech - Konkurs II

Cel: Finansowanie i realizacja badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.
Tematyka: Biotechnology for a sustainable bioeconomy:
1. Microbial communities (natural or synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes;
2. Pure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z 3–6 niezależnych podmiotów starających się o finansowanie z co najmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie (Belgia-Walonia, Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, Włochy). Liczba konsorcjantów może wzrosnąć do 8, jeśli dodatkowi partnerzy pochodzą z któregoś z następujących państw: Estonia, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowenia czy Turcja.  Podmiotem składającym wniosek może być:

  • jednostka naukowa,
  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
  • konsorcjum naukowe złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorstw (maksymalnie 2 partnerów z tego samego kraju).
Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. euro. Dofinansowanie udziału partnera polskiego nie powinno przekroczyć 200 tys. euro na projekt. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-cobiotech.eu/.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – II kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR i Programu ERA CoBioTech.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do CoBioTech: 16.10.2018 - 14.12.2018