Aktualne konkursy

SONATA BIS - 14/2024 (NCN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.09.2024, 16:00
 • do NCN: 17.09.2024, 16:00

MAESTRO - 16/2024 (NCN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.09.2024, 16:00
 • do NCN: 17.09.2024, 16:00

GOSPOSTRATEG - 11//2024 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.08.2024
 • do NCBR: 14.08.2024, 16:00

M-ERA.NET - 3/2024 (NCN)

Składanie wniosków (etap I):
 • do sieci M-ERA.NET (Pre-proposal): 14.05.2024
Składanie wniosków (etap II):
 • do sieci M-ERA.NET (Full Proposal): 20.11.2024, 11:59
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN: 20.11.2024, 11:59 - 27.11.2024, 16:00

MINIATURA - 8/2024 (NCN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.07.2024, 16:00
 • do NCN: 31.07.2024, 16:00

JPIAMR IMPACT - 2024 (NCN)

Składanie wniosków (etap I):
 • do sieci JPIAMR (wnioski wspólne wstępne - Pre-proposal): 14.03.2024, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do sieci JPIAMR (wnioski wspólne pełne - Full proposal): 09.07.2024
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 15.07.2024
 • do NCN: 16.07.2024