Aktualne konkursy

NCBR - Konkurs 12/2022 na rzecz obronności i bezpieczeństwa

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.07.2022
 • do NCBR: 13.07.2022

NCBR - INFOSTRATEG - Konkurs IV

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.08.2022
 • do NCBR: 18.08.2022

NCBR - polsko-chińska współpraca bilateralna - Konkurs III

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR: 30.06.2022

NCBR - EUREKA - Call 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 27.09.2022
 • do NCBiR: 23.05.2022 - 07.10.2022

NCBR - NUTRITECH - Konkurs I

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2022
 • do NCBR: 06.06.2022 - 30.09.2022

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs IX (na projekty otwarte)

Składanie wniosków:
 • do COP: 10.09.2022
 • do NCBR: 20.06.2022 - 20.09.2022

NCBR - EUREKA/Photonics21 Mirror Group Call 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.06.2022
 • do EUREKA: 27.06.2022

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKN Orlen - NEON, konkurs I

Składanie wniosków:
 • do COP: 24.06.2022
 • do NCBR (system LSI): 18.05.2022 - 04.07.2022

NCBR - LIDER - Konkurs XIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR (system LSI): 23.05.2022 - 30.06.2022

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA - Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.06.2022
 • do NCBR: 06.05.2022 - 08.07.2022

NCBR - polsko-izraelska współpraca dwustronna - Konkurs VIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR: 29.06.2022

NCN - M-ERA.NET 3 Call 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - pre-proposals: 15.06.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu M-ERA.NET Submission System - full-proposals: 17.11.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 21.11.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 24.11.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT - Konkurs na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2022
 • do Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii: 19.09.2022 - 30.09.2022

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii - Konkurs II

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR: 01.04.2022 - 30.06.2022

NCBR - EUREKA Danube 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.06.2022
 • do NCBR: 30.06.2022

NCBR - INNOGLOBO

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2022
 • do NCBR: 30.09.2022

JPI UE - China 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu UDiManager - pre-proposals: 12.04.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu UDiManager - full-proposals: 13.09.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 20.09.2022

NCN - MINIATURA 6

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.07.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 31.07.2022

NCBR, NCN - konkurs sieci JPIAMR

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu JPIAMR2022_DRUID - pre-proposals: 08.03.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu JPIAMR2022_DRUID - full proposals: 05.07.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do NCN - wniosek krajowy: 12.07.2022

NCN - EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research 2022

Składanie wniosków (etap I):
 • do systemu JPND - pre-proposals: 01.03.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do systemu JPND - full-proposals: 28.06.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 22.06.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF): 05.07.2022

NCBR - ERA-NET ICRAD

Składanie wniosków (etap I):
 • do ERA-Net ICRAD - wnioski wstępne: 15.12.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do ERA-Net ICRAD - wnioski pełne: 30.06.2022