Konkursy zakończone

NCBR - polsko-tajwańska współpraca bilateralna - Konkurs X

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.06.2022
 • do NCBR: 06.04.2022 - 15.06.2022

NCN - POLONEZ BIS 2

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022

NCN - PRELUDIUM 21

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022

NCN - OPUS 23

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.06.2022
 • do NCN: 15.06.2022

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs VIII - projekty zamawiane

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.05.2022
 • do NCBR (system LSI): 29.03.2022 - 31.05.2022

MEiN – Doskonała nauka

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2022
 • do MEiN: 18.03.2022

MEiN – Społeczna Odpowiedzialność Nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.03.2022
 • do MEiN: 01.02.2022 - 18.03.2022

NCBR - CORNET - Konkurs XXXIII

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.03.2022
 • do NCBR: 19.01.2022 - 30.03.2022

NCN - SONATINA 6

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.03.2022
 • do NCN (system ZSUN/OSF) : 15.03.2022

MEiN - Perły nauki

Składanie wniosków:
 • do COP: 08.02.2022
 • do MEiN: 04.01.2022 - 18.02.2022

MEiN - Polska Metrologia

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.12.2021
 • do MEiN: 23.12.2021

NCN - CHIST-ERA

Składanie wniosków (etap I):
 • do CHIST-ERA (ESS): 17.01.2022
Składanie wniosków (etap II):
 • do NCN (ZSUN/OSF): 24.01.2022

NCBR - współpraca polsko-turecka - Konkurs V

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.01.2022
 • do NCBR: 12.01.2022

NCN i Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności (BiodivERsA+) ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

Składanie wniosków (etap I):
 • do system EPSS - pre-proposals: 30.11.2021
Składanie wniosków (etap II):
 • do system EPSS - full proposals: 14.04.2022
Składanie wniosków (etap III):
 • do COP: 11.04.2022
 • do NCN (ZSUN/OSF): 21.04.2022

FNP - START 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.11.2021
 • do FNP: 22.11.2021

NCN - POLONEZ BIS 1

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021
 • do NCN: 15.12.2021

NCN - SONATA 17

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021
 • do NCN: 15.12.2021

MEiN - Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.10.2021
 • do MEiN: 03.11.2021

NCN - PRELUDIUM BIS 3

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021
 • do NCN: 15.12.2021

NCN - OPUS 22

Składanie wniosków:
 • do COP: 06.12.2021
 • do NCN: 15.12.2021

MEiN - Rozwój czasopism naukowych

Składanie wniosków:
 • do COP: 26.10.2021
 • do MEiN: 05.11.2021

NCBR - INNOGLOBO

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.11.2021
 • do NCBR: 30.11.2021

NCBR - Nowe technologie w zakresie energii

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.01.2022
 • do NCBR: 12.01.2022

NCBR - ARTIQ Centra Doskonałości

Składanie wniosków:
 • do COP: 10.12.2021
 • do NCBR (system LSI): 20.12.2021