Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - ERA-NET Bioenergy - Konkurs XIII

Cel: Finansowanie i realizacja badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Tematyka: Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 2 niezależnych podmiotów z co najmniej 2 różnych krajów uczestniczących w konkursie (Austria, Finlandia, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Szwajcaria). W skład konsorcjum mogą wchodzić:

  • duże, średni i małe przedsiębiorstwo,
  • jednostka naukowa, organizacja badawcze i/lub stowarzyszenie.
Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. euro. 

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Submission_Preprop_EB_BESTF3_2018call.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – IV kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR i Programu ERA-NET Bioenergy.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do ERA-NET Bioenergy: 22.10.2018 - 29.01.2019