Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET CO-FUND ICT-AGRI-FOOD - Konkurs I

Cel:

Wsparcie projektów badawczych, które umożliwią zastosowanie rozwiązań technologii cyfrowej w celu przejścia do bardziej zrównoważonych i odpornych systemów rolno-spożywczych

Tematyka:

Powinna dotyczyć co najmniej jednego z dwóch poniższych tematów:

  1. Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems,
  2. Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems.
Wnioskodawcy:
  • organizacje badawcze (organizacje badawcze i upowszechniające wiedzę);
  • mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;
  • grupa podmiotów (w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz. U. , 2019 poz. 1770).
Dofinansowanie:

Przewidywana kwota dofinansowania dla jednego projektu to 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej: https://ictagrifood.eu/

Wnioski krajowe są składane do NCBR. Orientacyjna data naboru wniosków krajowych: IV kwartał 2020 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR i na stronie konkursu ICT-AGRI-FOOD.

Składanie wniosków (etap I):
  • do ICT-AGRI-FOOD: 03.03.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do ICT-AGRI-FOOD: 06.07.2020