Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - ERA-NET: ERA-GAS, SusAn i ICT-AGRI2 - Konkurs I

Cel: Opracowanie technologii i rozwiązań mających na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej.
Tematyka: powinna dotyczyć co najmniej 2 z poniższych tematów:
1. holistic theme: Agroecological approach to whole animal production systems,
2. technical theme: Technical options for the monitoring and mitigation of GHG emissions from animal production systems,
3. societal theme: Social and/or economic approach to livestock production and consumption of animal products.

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 niezależnych podmiotów starających się o finansowanie z co najmniej 3 różnych instytucji finansujących z 3 różnych krajów uczestniczących w tym konkursie (Chile, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Urugwaj, Wielka Brytania, Włochy). Podmiotem składającym wniosek może być:
• przedsiębiorstwo (mikro/małe/średnie),
• organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę,
• konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/organizacja badawcza).

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 1 mln. euro.
Rekomendowany budżet pojedynczego polskiego partnera w projekcie wynosi 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie: www.ict-agri.eu

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR i inicjatywy ICT-AGRI.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do ERA-NET: 08.10.2018 - 31.01.2019