Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - ERA-NET SUSFOOD i ERA-NET CORE Organic Cofund

Cel:

Finansowanie międzynarodowych badań z zakresu zrównoważonych i ekologicznych systemów żywności.

Tematyka:

Towards sustainable and organic food systems:

  1. Resource-efficient, circular and zero-waste food systems,
  2. Diversity in food from field to plate,
  3. Mild food processing,
  4. Sustainable and smart packaging.

NCBR dofinansowuje udział polskich podmiotów jedynie dla wniosków z podobszaru 1, 2 lub 3.

Wnioskodawcy:

Przedsiębiorcy i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce.

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi 600 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie www.submission-susfood-era.net/sf-co-jointcall.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków (etap I):
  • do ERA-NET SUSFOOD2 AND CORE ORGANIC COFUNDS: 04.11.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do ERA-NET SUSFOOD2 AND CORE ORGANIC COFUNDS: 27.03.2020