Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - EUREKA - Konkurs 2/2018

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Tematyka: bez ograniczeń tematycznych. Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi, i muszą mieć cywilny cel.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum składające się z przynajmniej 2 niezależnych podmiotów z 2 różnych państw członkowskich programu EUREKA.  Lista krajów dostępna jest na stronie: www.eurekanetwork.org/eureka-countries

Dofinansowanie:

w przypadku wnioskodawcy:

  • wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców – 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł,
  • indywidualnego, czyli przedsiębiorcy – 500 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF) na adres eureka@ncbr.gov.pl.

Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form (dokument wypełniany elektronicznie, dostępny na stronie www.eurekanetwork.org) lub formularz wniosku międzynarodowego – w przypadku projektów klastra i umbrelli – oraz zawierają wstępną umowę o współpracy. Krajowy koordynator EUREKI z kraju lidera danego konsorcjum projektowego, notyfikuje projekt w Sekretariacie EUREKI, który nadaje numer projektu.

Szczegółowe informacje:

na stronach NCBR i programu EUREKA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 20.08.2018 - 15.10.2018