Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - EUREKA/Photonics21 Mirror Group

Cel: Wsparcie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju.
Tematyka: Projekty muszą być ukierunkowane rynkowo, czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi i muszą mieć cywilny cel. Tematyka projektu powinna dotyczyć przynajmniej jednej z niżej wymienionych technologii i dziedzin przemysłu:
• technologie fotoniczne, w szczególności, ale nie wyłącznie: obróbkę laserową, wytwarzanie addytywne, selektywne spiekanie laserowe, utwardzanie fotoniczne, sterowanie procesem optycznym / technologia analityczna procesu (PAT), wykrywanie optyczne 3D i obrazowanie, w tym obrazowanie spektralne i hiperspektralne, obrazowanie fal milimetrowych i LiDAR, litografię (foto-, stereo-, laserową),
• sektory przemysłu, w szczególności, ale nie wyłącznie: elementy elektroniczne i komputerowe, inżynierię elektromechaniczną, transport i produkcję samochodów, w tym przeznaczonych dla celów współzawodnictwa sportowego, lotnictwo i przemysł lotniczy, materiałowy, chemiczny i farmaceutycznego, przemysł kontroli żywności, inżynierię bezpieczeństwa i jakości oraz technologię produkcji.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum składające się z przynajmniej 2 niezależnych podmiotów z 2 różnych państw członkowskich Photonics21 Mirror Group (Austria, Francja, Izrael, Niemcy, Polska, Szwajcaria i Wielka Brytania). 

Dofinansowanie:

w przypadku wnioskodawcy:

  • wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców – 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł,
  • indywidualnego, czyli przedsiębiorcy – 500 tys. zł.
Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wszyscy partnerzy wypełniają EUREKA Project Form (elektronicznie, dostępny na www.eurekanetwork.org) i przesyłają go na adres: projects@eurekanetwork.org.

Wniosek krajowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres eureka@ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i Programu EUREKA

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do EUREKA: 25.07.2019