Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - EuroNanoMed - European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Cel: Wsparcie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
Tematyka: Nanomedycyna. Wnioski muszą obejmować co najmniej jeden z następujących obszarów:
• Regenerative medicine,
• Diagnostics,
• Targeted delivery systems.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z 3–5 uprawnionych partnerów pochodzących z co najmniej 3 państw biorących udział w konkursie.

Uprawnionym podmiotem są uniwersytety, inne instytucje szkolnictwa wyższego i instytuty badawcze; instytucje i placówki sektora opieki zdrowotnej; małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.  

W przypadku Polski warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania jest udział przynajmniej jednego przedsiębiorcy z Polski w konsorcjum realizującym projekt.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło 600 tys. euro.

Kwota środków przeznaczonych na 1 projekt to max. 200 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek składa koordynator projektu w imieniu wszystkich partnerów konsorcjum za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/euronanomed2019 (otwarty od 14 grudnia 2018 r.).

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – IV kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR i programu EuroNanoMed3.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków (etap I):
  • do EuroNanoMed3: 14.12.2018 - 31.01.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do EuroNanoMed3: 31.07.2019