Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - GOSPOSTRATEG - Konkurs III

Cel:

Dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzrostu wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Tematyka:

Zakres tematyczny obejmuje problemy z obszarów:

  1. pułapki średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  2. pułapki braku równowagi,
  3. pułapki demograficznej,
  4. pułapki słabości instytucji.
Wnioskodawcy:

Konsorcja jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających  – od 3 do 5 podmiotów w konsorcjum.

Dofinansowanie:

Wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego wynosi od 1 do 10 mln zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym LSI.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 04.09.2020
  • do NCBR (system LSI): 14.09.2020