Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr Justyna Wojciechowska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 53 56

NCBR - M-ERA.NET 2 2019

Cel: Wsparcie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.
Tematyka: Technologie materiałowe:
1. Modeling for materials engineering and processing,
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces,
3. High performance composites,
4. Functional materials,
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
6. Materials for additive manufacturing.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 2 różnych krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy), w tym z co najmniej 1 państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych z NCBR mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz grupy podmiotów, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona przez NCBR na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w tym konkursie wynosi 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie M-ERA.NET.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBRprogramu M-ERA.NET.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl; Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do COP: 08.06.2019
  • do M-ERA.NET: 18.06.2019