Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

NCBR - Obronność i bezpieczeństwo państwa - Konkurs 10/2019

Cel: Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w dokumentacji konkursowej.
Tematyka: Zgodna z wykazem tematów dostępnym na stronie NCBR: https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/wykaz-tematow-82016/.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania nie została określona. Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów kwalifikowanych projektu. Wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednak jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.

Budżet powinien być przygotowany zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów.

Okres trwania projektu: 20–48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 06.06.2019 - 22.07.2019