Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - TANGO - Konkurs IV

Cel:

Określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych oraz wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Konkurs nie ma ograniczenia tematycznego.

Tematyka:

Wszystkie dziedziny nauk.

Wnioskodawcy:

Jednostki naukowe, konsorcjum naukowe.

Dofinansowanie:

O dofinansowanie można aplikować w ramach 3 różnych ścieżek, w zależności od stopnia zaawansowania badań w projekcie bazowym.

Ścieżka A

 1. Projekty mające na celu zweryfikowanie potencjału aplikacyjnego uzyskanych wyników badań podstawowych i znalezienie partnera przemysłowego do dalszej realizacji projektu.
 2. Finansowanie obejmuje prace koncepcyjne i prace badawczo-rozwojowe.
 3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie jednostki naukowe.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania – 250 tys. zł., w tym max. 150 tys. zł na prace badawczo-rozwojowe.

Ścieżka B

 1. Ścieżka B skierowana jest do wnioskodawców, którzy zakończyli realizację projektu TANGO 1 lub TANGO 2 po fazie koncepcyjnej (Faza K) ze względu na brak pozyskania partnera przemysłowego. O finansowanie mogą ubiegać się również wnioskodawcy, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach projektu TANGO 3 lub TANGO 4 (Ścieżka A).
 2. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, które stanowią kontynuację projektu zrealizowanego wcześniej w ramach TANGO.
 3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Liderem projektu może być wyłącznie jednostka naukowa.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł.

Ścieżka C

 1. Ścieżka C skierowana jest do jednostek naukowych, które nie realizowały projektu w ramach poprzednich edycji TANGO, ale nawiązały już współpracę z przedsiębiorcami.
 2. Finansowanie obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe oraz prace koncepcyjne.
 3. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie konsorcja składające się z jednostek naukowych i przedsiębiorców. Liderem projektu może być wyłącznie jednostka naukowa.
 4. Maksymalna kwota dofinansowania – 3 mln zł, w tym max. 100 tys. zł na prace koncepcyjne.
Okres trwania projektu: 3-36 m-cy, w zależności od ścieżki.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony w elektronicznym systemie OSF.

Nabór prowadzony w trybie ciągłym z podziałem na rundy.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
 • do NCBR: 30.06.2020