Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - TECHMATSTRATEG - Konkurs II

Cel: Wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki oraz międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w określonych dziedzinach.
Tematyka: strategiczne obszary problemowe:
• Technologie materiałów konstrukcyjnych,
• Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych,
• Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach,
• Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich,
• Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum składające się z 3–7 jednostek organizacyjnych, w skład którego wchodzą co najmniej 1 jednostka naukowa oraz co najmniej 1 przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

Całkowite koszty kwalifikowane projektu nie mogą być niższe niż 5 mln zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania nie może być wyższa od 30 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 200 mln zł.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy, w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia max. do 60 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do COP: 29.05.2018
  • do NCBR: 09.04.2018 - 08.06.2018