Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)

Cel: Wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami UE i obu Ameryk w zakresie innowacji społecznych.
Tematyka: Innowacje społeczne:
• Social Innovation and Community Cohesion,
• Social Innovation and Inclusive Growth,
• Social Innovation and Public Service Delivery,
• Social Innovation and Wellbeing,
• Social Innovation and Enabling Technologies.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z minimum 3 partnerów pochodzących z krajów Europy i obu Ameryk, biorących udział w konkursie. Podmiotem składającym wniosek ze strony polskiej może być: organizacja badawcza, mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo, konsorcjum naukowe.

Dofinansowanie:

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 tys. euro. 

Kwota środków przeznaczonych na 1 projekt to max. 100 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24–36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny ISAAC (Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych, NWO) dostępny na stronie internetowej konkursu: www.transatlanticplatform.com.

Orientacyjna data naboru wniosków krajowych – III–IV kwartał 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCBR i programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do T-AP SI: 31.10.2018 - 14.02.2019