Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - polsko-tajwańska współpraca dwustronna - Konkurs VII

Cel: Rozwój współpracy naukowej między polskimi i tajwańskimi zespołami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.
Tematyka: Neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, artificial Intelligence, cybersecurity.
Wnioskodawcy:

Ścieżka I: instytucje badawcze i ich konsorcja.

Ścieżka II: obowiązkowo małe i średnie przedsiębiorstwa oraz konsorcja złożone z przedsiębiorstw i instytucji badawczych.

Dofinansowanie:

Ścieżka 1: każdy projekt może otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 30 tys. euro rocznie przez okres do 3 lat przez każdą z instytucji finansujących.
Ścieżka 2: każdy projekt może otrzymać wsparcie w maksymalnej wysokości 100 tys. euro rocznie przez okres do 3 lat przez każdą z instytucji finansujących.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej w udostępnionym do tego celu przez NCBR systemie informatycznym: https://lsi.ncbr.gov.pl.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl).
W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 31.07.2019