Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

NCBR - projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa - Konkurs X/2019, runda 2

Cel:

Pozyskanie przełomowych, innowacyjnych rozwiązań na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa w obszarach technologicznych wskazanych w programie.

Tematyka:

Badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie:

  1. Inteligentny system wspomagania decyzji oparty na algorytmicznej analizie obrazu w działaniach służb wymiaru sprawiedliwości,
  2. Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe symulator Inspekcji Transportu Drogowego,
  3. Inteligentne rozwiązanie do detekcji cyberprzestępców wewnątrz organizacji,
  4. Opracowanie nowoczesnego modelu zarządzania pacjentem w stanie zagrożenia życia w oparciu samouczącą się algorytmizację procesów decyzyjnych i analizę danych z procesów terapeutycznych.
Wnioskodawcy:

Konsorcjum naukowe, centrum naukowo-przemysłowe, przedsiębiorca.

Dofinansowanie:

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu leży w gestii wnioskodawcy, jednakże zgodnie z regulaminem konkursu wkład własny wnioskodawcy i planowane koszty realizacji projektu są jednym z kryteriów oceny merytorycznej wniosków.

Projekty mogą być finansowane do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Okres trwania projektu: 20- 48 m-cy, w zależności od tematu.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCBR.

Składanie wniosków:
  • do NCBR (ZSUN/OSF): 26.08.2019 - 26.09.2019