Osoby do kontaktu:

Urszula Rumniak

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 64 26

mgr inż. Małgorzata Grudzińska-Gronek

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 13 74

NCBR - współpraca polsko-izraelska - Konkurs VI

Cel: Rozwój innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych i potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.
Tematyka: Dowolny obszar tematyczny.
Wnioskodawcy:

Projekty muszą angażować co najmniej 1 partnera z Polski i 1 z Izraela. Podmiotem składającym wniosek może być:

  • mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,
  • konsorcjum naukowe złożone z co najmniej 1 jednostki naukowej i co najmniej 1 mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie prac polskich naukowców wynosi 2 mln. zł. Dofinansowanie dla wnioskodawcy lub podmiotu wchodzącego w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln. zł.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentów zawierających wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail: izrael@ncbr.gov.pl

Szczegółowe informacje:

W celu ułatwienia poszukiwania izraelskich partnerów w ramach 6. konkursu NCBR udostępnia wyszukiwarkę potencjalnych ofert/zapotrzebowań współpracy: https://www.startupnationcentral.org/

dostępne na stronie NCBR.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP:

  • Urszula Rumniak, tel. 22 234 64 26, email: urszula.rumniak@pw.edu.pl
  • Justyna Wojciechowska, tel. 22 234 53 56, email: justyna.wojciechowska@pw.edu.pl

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków:
  • do NCBR: 15.10.2018 - 15.01.2019