Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - BiodivERsA - Konkurs I

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów badawczych z zakresu bioróżnorodności.
Tematyka: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health. Konkurs obejmuje 2 odrębne działania:
1. Action A: generowanie nowej wiedzy, szczególnie na podstawie zgromadzonych nowych danych pierwotnych;
2. Action B: badania wykorzystujące istniejące zbiory danych.
Wnioskodawcy:

w zależności od działania:

  1. Action A: grupa badawcza złożona z zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w działaniu A;
  2. Action B: grupa badawcza złożona z naukowców pochodzących z co najmniej 5 krajów biorących udział w działaniu B.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Bułgaria, Estonia, Francja, Irlandia, Litwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria. Decyzje o przystąpieniu poszczególnych państw do danego działania można śledzić na stronie: www.biodiversa.org/1487

Dofinansowanie:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie prac polskich naukowców wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: Projekt polskiego zespołu badawczego może trwać 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

W pierwszym etapie koordynator międzynarodowego projektu w imieniu całego konsorcjum dokonuje wstępnej rejestracji wniosku w systemie Electronic Proposal Submission System (EPSS), w drugim etapie składa właściwy wniosek (full proposal). Na etapie składania wniosków pełnych (full proposals) polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO).

Konkurs jest dwuetapowy. Termin składania wniosków pełnych, w zależności od ilości złożonych wniosków wstępnych, przypadnie na okres pomiędzy początkiem lutego a połową marca 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCN i sieci BiodivERsA.

Składanie wniosków:
  • do BiodivERsA: 16.11.2018