Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - CHIST-ERA

Cel: Wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Tematyka: 1. Analog Computing for Artificial Intelligence (ACAI)
2. Smart Distribution of Computing in Dynamic Networks (SDCDN)

Wnioskodawcy:

Konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie: Belgia, Bułgaria, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada (prowincja Québec), Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Austria (tylko w temacie ACAI), Wielka Brytania (tylko w temacie SDCDN).

Dofinansowanie:

Brak określonej kwoty, o jaką można wnioskować w jednym projekcie.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski wstępne (pre-proposals) i pełne (full proposals) składane są przez koordynatora w imieniu konsorcjum przez system elektroniczny dostępny na stronie sieci CHIST-ERA.

Na etapie składania wniosku pełnego w maju 2019 r. polscy wnioskodawcy powinni zarejestrować projekt w systemie OSF (wniosek UNISONO).

Szczegółowe informacje:

na stronach NCN i sieci CHIST-ERA.

Składanie wniosków:
  • do CHIST-ERA: 17.10.2018 - 15.01.2019