Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - ETIUDA 7

Cel: Stypendium doktorskie.
Tematyka: Badania podstawowe prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora, które mają lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2019 r.

Dofinansowanie:

może być przeznaczone wyłącznie na:

  • stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie,
  • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym,
  • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.
Okres trwania projektu: 6-12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF.

Szczegółowe informacje:

na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 05.03.2019
  • do NCN: 15.03.2019