Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - ETIUDA 8

Cel: Realizacja stypendiów doktorskich.
Tematyka: Badania podstawowe prowadzone w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej w dowolnej dyscyplinie naukowej określonej w panelach NCN.
Wnioskodawcy:

Osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w działalności naukowej i są uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskim podmiocie uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora.

Dofinansowanie:

Stypendium doktorskie obejmuje środki finansowe, przeznaczone wyłącznie na:

  • stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie,
  • pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym,
  • pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu.
Okres trwania projektu: 6-12 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek o finansowanie projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

Składanie wniosków:
  • do COP: 06.03.2020
  • do NCN (system ZSUN/OSF): 16.03.2020