Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - JPI AMR - międzynarodowy konkurs z zakresu oporności na antybiotyki

Cel: Realizacja międzynarodowych badań podstawowych z zakresu oporności na antybiotyki.
Tematyka: Oporność na antybiotyki „Diagnostics and surveillance of antimicrobial resistance: development of tools, technologies and methods for global use”:
• rozwijanie strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju, lub
• opracowanie metod ułatwiających przyjęcie i stosowanie istniejących strategii, narzędzi, technologii i metod wykrywania, monitoringu, profilowania bądź nadzorowania odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i mechanizmów jej rozwoju.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja złożone z 3-6 zespołów naukowych pochodzących z przynajmniej 3 różnych krajów uczestniczących w konkursie (Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Włochy oraz państwa Afryki i Azji).

Dofinansowanie:

budżet NCN - 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem  strony https://ptoutline.eu/app/JPIAMR2019.

Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.

Na etapie wniosków pełnych (full-proposals), nie później  niż do 24 czerwca 2019 r., należy zarejestrować projekt w systemie ZSUN/OSF (wniosek UNISONO).

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCN i Programu JPI AMR

Składanie wniosków (etap I):
  • do JPI AMR: 18.02.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do JPI AMR: 17.06.2019