Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - JPND - międzynarodowy konkurs w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

Cel: Realizacja międzynarodowych projektów z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych (choroba Alzheimera oraz inne demencje, choroba Parkinsona i związane z nią dolegliwości, choroby prionowe, stwardnienie zanikowe boczne, choroba Huntingtona, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, rdzeniowy zanik mięśni).
Tematyka: Medycyna precyzyjna w następujących obszarach badawczych:
• diagnostyka (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych zbiorów danych),
• profilaktyka (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych i badań klinicznych),
• opieka (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, obrazowanie, dane na temat stylu życia).
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie (Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy – ich udział zostanie potwierdzony, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

Okres trwania projektu: 24-36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Lider projektu składa wniosek w imieniu całego międzynarodowego konsorcjum za pośrednictwem strony: https://ptoutline.eu/app/jpnd2019.

Na etapie pre-proposal wnioskodawcy z Polski nie muszą składać dodatkowych dokumentów do NCN.

W terminie do 7 dni od złożenia wniosku pełnego (full proposal), tj. do 2 lipca 2019 r. należy zarejestrować wniosek krajowy o finansowanie w systemie ZSUN/OSF (projekt UNISONO).

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCN i sieci JPND

Składanie wniosków (etap I):
  • do JPND: 12.03.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do JPND: 25.06.2019