Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - M-ERA.NET 2 2019

Cel: Wsparcie międzynarodowych badań z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej.
Tematyka: Technologie materiałowe:
1. Modeling for materials engineering and processing,
2. Innovative surfaces, coatings and interfaces,
3. High performance composites,
4. Functional materials,
5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
6. Materials for additive manufacturing.
Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcja składające się z co najmniej 3 podmiotów z 2 różnych krajów uczestniczących w programie (Austria, Belgia, Bułgaria, Brazylia, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry, Włochy), w tym z co najmniej 1 państwa członkowskiego UE lub kraju stowarzyszonego z programem Horyzont 2020.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Dofinansowanie:

Kwota przeznaczona przez NCN na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w tym konkursie wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie M-ERA.NET.

Wniosek krajowy dotyczący polskiej części projektu należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF – do 26 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje:

dostępne na stronach NCN i programu M-ERA.NET.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Weronika Figurska, tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl).

W sprawie umowy międzynarodowego konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Adam Gorzelańczyk, tel. 22 234 14 81, email: adam.gorzelanczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków (etap I):
  • do M-ERA.NET: 18.06.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do M-ERA.NET: 19.11.2019