Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN - M-ERA.NET 2 call 2020

Cel:

Realizacja projektów badawczych dotyczących nauki o materiałach i inżynierii materiałowej we współpracy międzynarodowej.

Tematyka:

z zakresu nauk o materiałach i inżynierii materiałowej:

  • Modeling for materials engineering and processing,
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces,
  • High performance composites,
  • Functional materials,
  • New strategies for advanced material-based technologies in health applications,
  • Materials for additive manufacturing.
Wnioskodawcy:

Konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie.

Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Francja, Hiszpania, Islandia, Izrael, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Republika Południowej Afryki, Rosja, Rumunia, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Węgry.

Dofinansowanie:

Brak określonej minimalnej i maksymalnej wysokości budżetu projektu.

Okres trwania projektu: 24 lub 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:
  1. Poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie M-ERA.NET Submission System.
  2. Poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dot. polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Wnioski krajowe składane są dopiero na etapie full-proposal.

Jeden egzemplarz wniosku należy dostarczyć do Działu Projektów Krajowych COP PW.

W związku z pandemią koronawirusa COVID–19 Koordynator konkursu może zadecydować o wprowadzeniu zmian w harmonogramie.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronie NCN.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Weronika Figurska, tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl).

W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków (etap I):
  • do M-era.Net (pre-proposals): 16.06.2020
Składanie wniosków (etap II):
  • do M-era.Net (full proposals): 19.11.2020