Osoby do kontaktu:

mgr Weronika Figurska

Dział Projektów Krajowych

22 234 + wew. 50 35

NCN z siecią BiodivERsA - BiodivClim Biodiversity and Climate Change

Cel:

Realizacja projektów badawczych z zakresu bioróżnorodności i zmian klimatycznych.

Tematyka:
  1. Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  2. Climate-biodiversity feedback processes
  3. Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  4. Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change
Wnioskodawcy:

Konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 2 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje biorące udział w konkursie: Austria, Belgia, Brazylia (stan Sao Paulo), Bułgaria Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, RPA, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja.

Dofinansowanie:

Całkowity budżet przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Okres trwania projektu: do 36 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Na poziomie międzynarodowym: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w systemie EPSS.

Na poziomie krajowym: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF.

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCN i BiodivERsA.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Projektów Krajowych COP (Weronika Figurska, tel. 22 234 50 35, email: weronika.figurska@pw.edu.pl).
W sprawie międzynarodowej umowy konsorcjum prosimy o kontakt z Działem Projektów Międzynarodowych (Olga Sobczyk, tel. 22 234 58 19, email: olga.sobczyk@pw.edu.pl).

Składanie wniosków (etap I):
  • do BiodivERsA (EPSS): 05.11.2019
Składanie wniosków (etap II):
  • do BiodivERsA (EPSS): 10.04.2020