Konkursy zakończone

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA IF)

Składanie wniosków:
 • do KE (Participant Portal): 12.04.2017 - 12.09.2018

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND)

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.09.2018
 • do KE: 12.04.2018 - 27.09.2018

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad Strategic Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.05.2018
 • do Fundusz Wyszehradzki: 02.02.2018 - 01.06.2018

Fundusz Wyszehradzki - Visegrad Grants i Visegrad+ Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 21.05.2018
 • do Fundusz Wyszehradzki: 02.02.2018 - 01.06.2018

Granty na granty: promocja jakości

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.02.2018
 • do MNiSW (system OSF): 01.03.2018

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE)

Składanie wniosków:
 • do KE (Participant Portal): 22.11.2017 - 21.03.2018

MNiSW - Granty na granty: promocja jakości II

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.09.2018
 • do MNiSW (system OSF): 01.03.2018 - 30.09.2018

H2020 - ERC Consolidator Grant

Składanie wniosków:
 • do COP: 01.02.2018
 • do KE (Participant Portal): 15.02.2018

H2020 - Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA ITN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.01.2018
 • do KE: 17.01.2018

Komisja Fulbrighta - Fulbright Specialist – amerykańscy specjaliści w Polsce

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.11.2017
 • do Komisji Fulbrighta: 01.10.2017 - 13.11.2017

H2020 - ERC Starting Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.10.2017
 • do KE: 03.08.2017 - 17.10.2017

H2020 - ERA Chairs

Składanie wniosków:
 • do COP: 05.11.2017
 • do KE: 12.04.2017 - 15.11.2017

H2020 - Twinning

Składanie wniosków:
 • do COP: 07.11.2017
 • do KE: 11.05.2017 - 15.11.2017

H2020 - ERC Synergy Grants

Składanie wniosków:
 • do COP: 03.11.2017
 • do KE: 02.08.2017 - 14.11.2017