Konkursy zakończone

ERC Consolidator Grant - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 22.01.2023
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 02.02.2023

ERC Advanced Grant - 2023

Składanie wniosków:
 • do COP: 12.05.2023
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 23.05.2023

Grant wewnętrzny ERC - 2/2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 31.01.2023

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT HEI Initiative Call 3

Składanie wniosków:
 • do COP: 15.02.2023
 • do EIT: 17.11.2022 - 28.02.2023

Horyzont Europa – Marie Skłodowska-Curie Actions: Staff Exchanges (MSCA SF)

Składanie wniosków:
 • do COP: 27.02.2023
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 08.03.2023, 17:00

Horyzont Europa - ERC Synergy Grant 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.10.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 08.11.2022, 17:00

Horyzont Europa - ERC Starting Grant 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.10.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 25.10.2022, 17:00

Horyzont Europa - choroby nowotworowe - HORIZON-MISS-2022-CANCER-01

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.08.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 07.09.2022

Horyzont Europa - transport - HORIZON-CL5-2022-D6-02

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.08.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 06.09.2022

Horyzont Europa - budownictwo - HORIZON-CL5-2022-D4-02

Składanie wniosków:
 • do COP: 15.01.2023
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 24.01.2023, 17:00

Horyzont Europa - budownictwo - HORIZON-CL5-2022-D4-01

Składanie wniosków:
 • do COP: 28.08.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 06.09.2022, 17:00

Horyzont Europa - Strategic EIC Pathfinder Challenges

Składanie wniosków:
 • do COP: 09.10.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal).: 19.10.2022

Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership

Składanie wniosków:
 • do COP: 12.09.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.09.2022

Horyzont Europa - Marie Skłodowska-Curie Actions: Doctoral Networks (MSCA DN)

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.11.2022, 15:00
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 15.11.2022, 17:00

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - New European Bauhaus EIT Community

Składanie wniosków:
 • do COP: 19.05.2022
 • do EIT (EIT Community NEB): 29.05.2022

NATO - Science for Peace and Security - Multi-Year Projects (MYPs)

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.05.2022
 • do NATO SPS Programme: 31.05.2022, 23:59

Horyzont Europa - Maria Skłodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowship (MSCA PF)

Składanie wniosków:
 • do COP: 02.09.2022, 15:00
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.05.2022 - 14.09.2022, 17:00

Horyzont Europe - Clean Aviation

Składanie wniosków:
 • do COP: 13.06.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.04.2022 - 23.06.2022

Horyzont Europa - Clean Hydrogen Partnership

Składanie wniosków:
 • do COP: 20.05.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 31.03.2022 - 31.05.2022

Horyzont Europa - Hop On

Składanie wniosków (cut off I):
 • do COP: 08.04.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.04.2022, 17:00
Składanie wniosków (cut off II):
 • do COP: 28.10.2022
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 10.11.2022

Horyzont Europa - ERC Advanced Grant 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 18.04.2022, 15:00
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 20.01.2022 - 28.04.2022, 17:00

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) - EIT HEI Initiative Call 2

Składanie wniosków:
 • do COP: 17.02.2022, 15:00
 • do EIT (EIT HEI Initiative): 28.02.2022, 15:00

Komisja Europejska - nagroda Horizon Impact Award 2022

Składanie wniosków:
 • do COP: 25.02.2022, 15:00
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 08.03.2022, 17:00