Osoby do kontaktu:

mgr inż. Adam Gorzelańczyk

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 81

H2020 - Science with and for Society (Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa)

Cel: Zwiększenie zainteresowania społeczeństwa badaniami naukowymi i innowacjami, poprawa jakości edukacji, a także promowanie równości płci i wymiaru etycznego w badaniach i innowacjach.
Tematyka: Science with and for Society:
• Accelerating and catalysing processes of institutional change
• Stepping up support to gender equality in research and innovation policy
• Building the territorial dimension of SwafS partnerships
• Exploring and supporting citizen science
• Building the knowledge base for SwafS

Wnioskodawcy:

Międzynarodowe konsorcjum. Wymogi dotyczące jego składu zależą od rodzaju projektu. Szczegóły przedstawia tabela poniżej. 

Rodzaj projektu Warunki udziału w projekcie
Research and Innovation Actions (RIA) konsorcjum złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
Coordination and Support Actions (CSA) min. 1 podmiot prawny z kraju członkowskiego UW lub stowarzyszonego. Wnioski mogą składać również konsorcja międzynarodowe.
Dofinansowanie:

100% kosztów kwalifikowalnych dla uczelni wyższych.

Okres trwania projektu: 24-48 m-cy.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Participant Portal

Szczegółowe informacje:

na stronie KE - Participant Portal.