Aktualne konkursy

Horyzont Europa

Opublikowano: 14.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu Horyzont Europa

EURATOM

Opublikowano: 06.07.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu EURATOM

European Defence Fund (EDF)

Opublikowano: 09.08.2021

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach programu European Defence Fund

Europejskie Partnerstwo Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU)

Opublikowano: 22.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU)

Europejskie Partnerstwo European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Opublikowano: 28.02.2022

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU).

Europejskie Partnerstwo Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail JU)

Opublikowano: 17.10.2023

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail JU)

ERA-NET ICRAD - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 22.05.2023, 11:59
 • do ICRAD (Pre-proposal): 01.06.2023, 15:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do ICRAD (Full-proposal): 04.12.2023, 15:00

TRANSCAN-3 ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research - 2023

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 11.07.2023
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek wstępny): 21.07.2023
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 05.12.2023
 • do TRANSCAN (międzynarodowy wniosek pełny): 15.12.2023

DUT Call - 1-2023 (NCBR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 13.11.2023
 • do Partnerstwa DUT (Pre-proposal):: 21.11.2023, 13:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do Partnerstwa DUT (Full-proposal):: 30.04.2024, 13:00

JTC Call - 2-2023 (NCBR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 06.11.2023
 • do partnerstwa Water4All (Pre-proposal): 13.11.2023, 15:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 22.04.2024
 • do partnerstwa Water4All (Full-proposal): 29.04.2024, 15:00

CET Partnership Joint Call - 2-2023 (NCBR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 13.11.2023
 • do CETPartnership (Pre-proposal): 22.11.2023, 14:00
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 18.03.2024
 • do CETPartnership (Full-proposal): 27.03.2024, 14:00

Horyzont Europa - ERC Consolidator Grant - 2024 (ERC-2024-COG)

Składanie wniosków:
 • do COP: 04.12.2023
 • do KE (Funding & Tenders Portal): 12.12.2023, 17:00

Horyzont Europa - MSCA STAFF EXCHANGES - 2023 (MSCA-2023-SE)

Składanie wniosków:
 • do COP: 14.02.2024
 • do KE (Funding & Tenders Portal: 28.02.2024, 17:00

Horyzont Europa - MSCA COFUND - 2023 (KE)

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.01.2024
 • do portalu Funding & Tender (KE): 08.02.2024, 17:00

NutriBrain - 1/2024 - konkurs w ramach Partnerstwa ERA4Health (NCBR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 08.01.2024
 • do ERA4Health (międzynarodowy wniosek wstępny): 15.01.2024
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 20.05.2024
 • do ERA4Health (międzynarodowy wniosek pełny): 27.05.2024

NanoTecMec - 1/2024 - konkurs w ramach Partnerstwa ERA4Health (NCBR)

Składanie wniosków (etap I):
 • do COP: 22.01.2024
 • do partnerstwa ERA4Health (międzynarodowy wniosek wstępny): 30.01.2024
Składanie wniosków (etap II):
 • do COP: 04.06.2024
 • do partnerstwa ERA4Health (międzynarodowy wniosek pełny): 13.06.2024

Horyzont Europa - HPC Energy efficiency R&I Call - HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04 (NCBR)

Składanie wniosków:
 • do COP: 29.01.2024
 • do portalu Funding & Tenders (KE): 07.02.2024, 17:00