Europejskie Partnerstwo Clean Hydrogen Joint Undertaking

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Clean Hydrogen Joint Undertaking

Konkursy

Program Pracy 2024

Budżet projektu PW, w szczególności koszty wynagrodzenia, powinny zostać skonsultowane z DPM COP.

Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski znajduje się w witrynie SharePoint COP.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronach Clean Hydrogen Partnership.