Europejskie Partnerstwo European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU)

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU).

Konkursy

Plan Pracy 2024

Budżet projektu PW, w szczególności koszty wynagrodzenia, powinny zostać skonsultowane z DPM COP.

Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski znajduje się w witrynie SharePoint COP.