Europejskie Partnerstwo Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Wykaz aktualnych i planowanych konkursów w ramach Partnerstwa Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Konkursy Call 6

Konkursy Call 7

Program Pracy 2024

Budżet projektu PW, w szczególności koszty wynagrodzenia, powinny zostać skonsultowane z DPM COP.

Kalkulator kosztów osobowych dla składających wnioski znajduje się w witrynie SharePoint COP.

Szczegółowe informacje: dostępne są na stronach KPK i IHI.