Osoby do kontaktu:

dr inż. Izabela Dranka

Dział Projektów Międzynarodowych

22 234 + wew. 14 80

MNiSW - Premia na Horyzoncie

Cel: Wsparcie jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom.
Tematyka: Wszystkie projekty w ramach konkursów Horyzont 2020 oraz Euratom, z wyłączeniem projektów Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions.
Wnioskodawcy:

jednostki naukowe, które mają podpisaną umowę na realizację projektu w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom (grant agreement).

Dofinansowanie:
  1. 20% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę wynosi do 1 mln euro,
  2. 25% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku projektu, którego wysokość finansowania ze środków UE w części przypadającej na wnioskodawcę przekracza 1 mln euro,
  3. dodatkowo 10% wysokości finansowania projektu ze środków UE przypadającego na wnioskodawcę w przypadku, gdy wnioskodawca pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu lub jest jednostką naukową, w której jest realizowany grant ERC.
Okres trwania projektu: zbieżny z okresem realizacji powiązanego projektu w ramach programu Horyzont 2020 lub Euratom.
Miejsce/sposób składania wniosków:

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF.

Nabór wniosków jest ciągły.
Termin składania wniosków do COP: 2 tygodnie przed planowanym złożeniem wniosku.

Szczegółowe informacje:

na stronie MNiSW i w zakładce Programy.