Projekt NERW PW

Celem projektu "NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego, w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. 

Projekt obejmuje 52 zadania w ramach 4 modułów działań.

Okres realizacji :  01.02.2018 - 31.01.2022.

Wartość projektu: 39 131 230,65 zł.

Kwota dofinansowania: 37 957 293,73 zł (w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 32 979 801,19 zł).

Centrum Obsługi Projektów PW realizuje zadanie nr 49 "Szkolenie z zakresu dostępnych źródeł finansowania projektów".