Osoby do kontaktu:

 COP PW

mgr Edyta Czerwonka

 22 234 + wew. 14 80

 edyta.czerwonka@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

Horyzont Europa - ERC Advanced Grant - 2024 (KE)

Uwaga:

Konieczność konsultacji budżetu z COP – prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Unia Europejska
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe

Zakres tematyczny:

brak ograniczeń tematycznych

Adresat:

doświadczony naukowiec mający na swoim koncie znaczące osiągnięcia badawcze

Wnioskodawca:

pracownik naukowy

Dofinansowanie:

do 2,5 mln euro. W określonych przypadkach można otrzymać dodatkowy 1 mln euro.

Okres trwania projektu: do 5 lat
Sposób złożenia wniosku:

wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego dostępnego przez portal Funding & Tenders

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Szczegółowe informacje:

dostępne są na portalu Funding & Tenders i stronie ERC.

Termin złożenia wniosku:
  • do COP: 19.08.2024
  • do portalu Funding & Tender (KE): 29.08.2024, 17:00