Osoby do kontaktu:

 COP PW

Roch Grabowski

 22 234 + wew. 14 81

 roch.grabowski@pw.edu.pl

dr Aneta Milczarczyk

 22 234 + wew. 14 89

 aneta.milczarczyk@pw.edu.pl

 Opiekun projektów w LOP

JPI Oceans - Konkurs Ecological aspects of deep-sea mining - 1/2023 (NCBR)

Uwaga:

Po przejściu dwóch etapów międzynarodowych konkursu konieczne jest wypełnienie wniosku o dofinansowanie do NCBR. Prosimy o kontakt z opiekunem projektu w COP w tej sprawie.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Rodzaj przedmiotowy projektu:

badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe

Zakres tematyczny:

Ecological aspects of deep-sea mining:

 • Ecosystem dynamics
 • Ecological impacts of polymetallic nodule mining
 • Ecological impacts of massive sulphide mining
 • Science-based support to governance

Szczegółowy opis zakresu tematycznego znajdą Państwo w dokumencie Call Text.

Adresat:

po stronie polskiej:

 • organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • grupy podmiotów składające się z organizacji prowadzących badania i upowszechniających wiedzę/przedsiębiorców (w dowolnej konfiguracji)
Wnioskodawca:

konsorcjum projektowe składające się z min. 3 partnerów z różnych krajów uczestniczących w konkursie*.

W skład konsorcjum mogą wchodzić dodatkowo partnerzy finansowani samodzielnie, ale nie będą się wliczali do wymaganego minimum.

Nie została określona maksymalna liczba partnerów.

* Belgia, Niemcy, Rumunia, Włochy, Holandia, Wielka Brytania

Dofinansowanie:

maks. dofinansowanie pojedynczego partnera z Polski w projekcie: maks. 200 tys. euro.

Budżet konkursu dla polskich podmiotów – 600 tys. euro.

Kurs z dnia ogłoszenia konkursu wg EBC: 1 euro = 4,3494 zł. 

Okres trwania projektu: 36 do 48 m-cy
Sposób złożenia wniosku:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez stronę ogłoszenia konkursowego.

Wniosek składa lider konsorcjum międzynarodowego.

Dokumenty niezbędne przy składaniu wniosku :

checklista – wykaz dokumentów wymaganych w konkursie

Potencjał komercyjny:

tak

Szczegółowe informacje:

dostępne są na stronach NCBR i The Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans.

Konkurs składa się z 3 etapów:

 1. Wniosek wstępny (pre-proposal) składany do organizacji międzynarodowej
 2. Wniosek pełny (full-Proposal) składany do organizacji międzynarodowej po pozytywnej ocenie wniosku wstępnego
 3. Wniosek o dofinansowanie składany do NCBR po pozytywnej ocenie wniosku pełnego
Termin złożenia wniosku (etap I):
 • do COP: 16.02.2024
 • do JPI Oceans (Pre-proposal): 01.03.2024, 17:00
Termin złożenia wniosku (etap II):
 • do COP: 16.09.2024
 • do JPI Oceans (Full-proposal) : 30.09.2024, 17:00